Tribunalul Arad

şi instanţele arondate

Dosarul electronic

Prin constituirea dosarului electronic vă punem la dispoziție posibilitatea comunicării actelor procedurale prin intermediul poștei electronice, o modalitate ce asigură transmiterea acestora în timp real, cu economisirea timpului și a banilor. Pentru aceasta trebuie doar să indicați în antetul cererii dumneavoastră adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, sau să completați în acest sens o fișă.


Formular adresare petiţii, reclamaţii, sesizări, mesaje.


Mesajele anonime ori care nu cuprind numele, prenumele şi domiciliul persoanei ce se adresează instanţei, nu vor primi răspuns deoarece, potrivit art. 7 din O.G. 27/2002:

petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează


Instanța
Către
Nume
Adresa
Email
Telefon
Mesaj

54.163.39.19

Calcul taxă judiciara de timbru

conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1,
art. 23 (apel) şi art. 24 (recurs)

valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile în bani


 Lei

Taxa judiciară de timbru

Prima Instanţă : 0 Lei
Recurs : 0 Lei
Apel : 0 Lei

Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru:

   Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

   Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea

Contact

Adresa :Arad,
Bd. Vasile Milea nr. 2
Cod Poştal :310131
Telefon :0257-250-114
0257-228-908
Fax :0257-251-700
E-mail :tr-arad@just.ro
Registratură :tr-arad-reg@just.ro
Relaţii cu publicul
Diana Dărăban
Email :diana.daraban@just.ro
Adresa :Arad,
Bd. Vasile Milea nr. 2
Cod Poştal :310131
Telefon :0257-253-630
Fax :0257-253-889
E-mail :jd-arad@just.ro
Registratură :jud-arad-reg@just.ro
Relaţii cu publicul
Jud. Surtea Horia
Email :surtea.horia@just.ro
Adresa :Lipova,
Str. Sava Brancovici Nr. 27
Cod Poştal :315400
Telefon :0257-563-131
Fax :0257-561-886
E-mail :jd-lipova@just.ro
Registratură :jud-lipova-reg@just.ro
Relaţii cu publicul
Jud. Emilian Popescu
Telefon :0786-118-006
Email :emilian.popescu@just.ro
Adresa :Chişineu Criş,
Str. Gării nr.24
Cod Poştal :315100
Telefon :0257-350-692
Fax :0257-350-231
E-mail :jd-chisineucris@just.ro
Registratură :jud-cris-reg@just.ro
Relaţii cu publicul
Jud. Nicoleta Iuhoş
Email :nicoleta.iuhos@just.ro
Adresa :Ineu,
str. Narciselor, nr. 7
Cod Poştal :315300
Telefon :0257-511-309
Fax :0257-513-894
E-mail :jd-ineu@just.ro
Registratură :jud-ineu-reg@just.ro
Relaţii cu publicul
Jud. Mariana Luciu
Email :mariana.luciu@just.ro
Adresa :Gurahonţ,
Str. Crişan Nr. 12
Cod Poştal :317145
Telefon :0257-316-116
Fax :0257-316-116
E-mail :jd-gurahont@just.ro
Registratură :jud-gurahot-reg@just.ro
Relaţii cu publicul
Jud. Anca Ăslău
Email :rodica.stanila@just.ro